Workshoptraining Leiderschapsontwikkeling

Uitgangspunt bij deze Workshop on the Job is het inzicht verkrijgen in een specifieke kant van het eigen leiderschapsprofiel; de innerlijke voorkeuren en drijfveren en de mate van flexibiliteit om met veranderingen om te kunnen gaan.

Afhankelijk van de gewenste doelstelling en de praktijksituatie wordt gekozen voor een passend instrument, zoals WaardenManagement, het CAP (Change Ability Profile) of de Belbin Teamrollen (zie ook Teamontwikkeling).

Beide methodieken werken vanuit gevalideerde vragenlijsten en dienen als vertrekpunt om zo een heldere en sluitende vertaalslag naar het eigen team en/of de organisatie te kunnen maken.

Met actieve oefeningen dagen we de deelnemers uit om hun drijfveren en persoonlijke voorkeuren gericht(er) toe te passen. Zij krijgen daarbij concrete handvatten aangereikt om blokkades en valkuilen inzichtelijk te maken en deze om te zetten naar doelgerichte oplossingen.

Een Workshop on the Job Leiderschapsontwikkeling kent de volgende resultaatgebieden die bijdragen aan het versterken van het eigen leiderschapsprofiel:

  • Grotere handelingsbekwaamheid door inzicht in de koppeling van de eigen competenties met de eigen drijfveren.
  • Herkennen hoe u en uw medewerkers reageren op verandering en welke middelen u als leidinggevende tot uw beschikking heeft om hier (verder) vorm aan te geven.
  • Gerichter werken aan de gewenste cultuur binnen uw team en/of de organisatie.
Meer weten?

We geven u graag meer informatie.
Neem daarvoor contact met ons op.